Elasticsearch Introduction

Basic Elasticsearch. Elasticsearch là một công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm kết quả một cách nhanh chóng. Nó có thể trả về kết quả nhanh như vậy vì thay vì việc tìm kiếm text thì nó sẽ tìm kiếm các chỉ số (index) được gắn với các từ. Có thể tưởng tượng như là […]

Sự khác nhau giữa include và require trong PHP

Về cơ bản thì 2 hàm include và require đều thực thi như nhau: PHP sẽ load toàn bộ nội dung trong file được include hoặc require, không cần biết định dạng file là gì. Đối với nội dung nằm trong thẻ php thì sẽ được thực thi như file php bình thường. Đối với […]

Bỏ tag HTML bằng PHP

Như tít đây là hàm mà mình hay dùng, chỉ mang tính chất tham khảo. Trên mạng còn có rất nhiều code khác hay hơn, mong cả nhà cùng góp ý. (more…)

Hàm kiểm tra bot trên website

Đôi khi chúng ta cần phải detect những cỗ máy tìm kiếm hoạt động, và PHP hỗ trợ rất tốt việc này. Dưới đây là hàm mà mình hay dùng, ai có ý kiến hoặc function hay hơn vui lòng comment cho mình với nhé. Chia sẻ thông tin để cùng phát triển. (more…)