Install Apache Maven on Centos7

Cài đặt Maven trên Centos7 1. Đảm bảo đã cài đặt xong java 2. Download gói cài đặt của maven tại trang chủ (gói binary) https://maven.apache.org/download.cgi Ví dụ: wget http://mirror.downloadvn.com/apache/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.zip. Giải nén... Read more »

Install Java on MacOS

Cài đặt java trên MACOS 1. Download java trên trang chủ và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn 2. Tạo biến môi trường vi ~/.bash_profile export JAVA_HOME=”$(/usr/libexec/java_home -v 1.6)” hoặc export... Read more »

Install Apache Maven on MacOS

1. Đảm bảo đã cài đặt xong java 2. Download gói cài đặt của maven tại trang chủ: https://maven.apache.org/download.cgi 3. Giải nén gói download, sau đó copy vào thư mục “/usr/local” Ví... Read more »
fail2ban

Use Fail2ban to secure server

Fail2ban là gì? Trang chủ của Fail2ban: https://www.fail2ban.org Fail2ban là 1 chương trình có nhiệm vụ chặn các ip kết nối đến server dựa vào các dấu hiệu nghi ngờ mà ip... Read more »
Centos

Centos command noted

Sau một thời gian làm việc với CentOS mình cảm thấy thật sự yêu thích OS này. Tuy nhiên đôi khi “não phẳng” mình mở terminal lên và mất 15 tới 30... Read more »
letsencrypt and vestacp

Let’s Encrypt and Vestacp on Centos7

Ghi chú của bản thân về Let’sEncrypt và VestaCP trong quá trình làm việc và học tập. Read more »
logrotate

Logrotate in linux

Những thông tin theo ý hiểu của bản thân và lượm nhặt về Logrotate. Lưu lại để khi gặp vấn đề có thể giải quyết nhanh chóng. Read more »