Centos

Centos command noted

Sau một thời gian làm việc với CentOS mình cảm thấy thật sự yêu thích OS này. Tuy nhiên đôi khi “não phẳng” mình mở terminal lên và mất 15 tới 30... Read more »